Siirry sisältöön

Yritys Hyvä 2024 -kilpailutehtävät julkaistaan Yrittäjän päivänä ti 5.9.

Yritys Hyvä 2024 käynnistyy jälleen Yrittäjän päivänä, jolloin kilpailukauden tehtävät julkaistaan. Uudistettu kilpailuaika on 5.9.2023-1.2.2024.

Yritys Hyvässä yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä käsitellään lapselle ja nuorelle mielekkäällä tavalla. Kilpailu kannustaa mm. luovaan ajatteluprosessiin, uuden oppimiseen ja innovatiivisuuteen. Osallistuminen kehittää yrittäjämäisiä valmiuksia, kuten rohkeutta, sinnikkyyttä ja aloitteellisuutta. Vuosittain lapset ja nuoret toteuttavat Yritys Hyvässä esim. erilaisia oppimisprojekteja, tekstejä, podcasteja ja uusia liikeideoita.

Kilpailusarjoja on viisi esi- ja alkuopetuksesta opettajaksi opiskeleviin asti. Osallistua voi yksin, parin tai ryhmän kanssa, koulussa tai vapaa-ajalla ohjaajan avustuksella tai ilman ohjaajaa. Jokaisessa sarjassa on Minä yritän – ja yritetään yhdessä tehtävät. Sarjan Minä yritän -tehtävät toteutetaan yksin. Yritetään yhdessä -tehtävät toteutetaan ryhmässä tai parin kanssa.

Kilpailutyöt palautetaan sähköisellä osallistumisalustalla 1.2.2024 mennessä: yrityshyva.osallistumme.fi.

Tuomaristo arvioi kaikki kilpailuun lähetetyt työt sarjoittain ja valitsee voittajat. Kilpailuun toivotaan mahdollisimman monenlaisia tuotoksia. Arviointikriteerejä ovat mm.:

  • Yrittäjämäinen ote, yritteliäisyys ja oppijalähtöisyys
  • Rohkeus ja innovatiivisuus
  • Mielenkiintoiset esitystavat 

Kaikkien kilpailuun lähetettyjen töiden tekijät ja ohjaajat saavat tuotepalkinnon. Voittajat palkitaan rahastipendein 100–1000 euroa ja kutsutaan kilpailun lopputapahtumaan.

Tervetuloa mukaan Yritys Hyvään 2024!

Jaa sosiaalisessa mediassa