Siirry sisältöön

Yritys Hyvä täyttää 35 vuotta

Yritys Hyvä juhlii 35. kilpailukauttaan tänä vuonna! Sen kunniaksi olemme katsoneet myös historiaan, ja nostamme juhlavuoden kilpailuun tehtäviä menneiltä vuosikymmeniltä. #tb-tehtävät kannustavat kirjoittamiseen, ja kunnioittavat näin kirjoituskilpailumme historiaa.

Juhlavuonna nostetaan kirjoittaminen kunniaan

Yritys Hyvä on Suomen vanhimpia kirjoituskilpailuja, ellei jopa vanhin. Jo monen vuoden ajan kilpailutehtävät ovat olleet monialaisia, ja niitä on voinut tehdä yhdessä parin, tiimin tai isonkin ryhmän kanssa. Alunperin Yritys Hyvä oli kuitenkin yhdeksäsluokkalaisten yksilökirjoituskilpailu.

#tb-kirjoitustehtäviä

#tb = (throw back) viittaa yleensä vanhaan kuvaan tai muistoon.

Juhlavuonna kurkataan menneeseen ja nostetaan vanhoja kirjoitustehtävien otsikoita kilpailutehtäviksi. #tb-kirjoitustehtävät julkaistiin kilpailun auettua, Yrittäjän päivänä 5.9.2019. Ne löytyvät 7.-9.-luokkalaisten tehtävistä.

Mistä kaikki alkoi? – Yritys Hyvä -kilpailun historiaa

Vuonna 1983 Yksityisyrittäjäin Säätiön aloitteesta aloitettiin Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun valmistelu. Kilpailu oli tarkoitettu peruskoulun 9. luokan oppilaille ja sen aihepiirinä oli yrittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kilpailun tarkoituksena oli antaa peruskoulun päättäville, itsenäistyville ja elämänuransa suuntaa etsiville nuorille tilaisuus elämyksellisesti paneutua yksityisyrittäjän alaan.

1990-luvulla kilpailun tavoitetta ja tarkoitusta muotoiltiin uudelleen. Oppilasesite muokattiin soveltumaan aineistokirjoittamiseen ja esitteeseen koottiin kirjoituksia muun muassa yrittämisestä ja liikeideasta. Kilpailu pyrki herättämään nuorten kiinnostusta yrittämistä ja omaa mahdollista yrittäjyyttä kohtaan sekä tarjoamaan tietoja ja pohdinnan aineksia yrittämisestä.

Kilpailun tuomarina toimi kilpailulautakunta, jossa olivat mukana Yksityisyrittäjäin Säätiö, Kouluhallitus, Koulun Kerhokeskus ry, Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry, Suomen Rehtorit ry, Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland rf, Äidinkielen Opettajain Liitto ry ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry. Jo toista kilpailukautta varten kilpailulautakunnan kokoonpanoa laajennettiin. Mukaan tulivat edellisten lisäksi myös Peruskoulun Kaupallisten Aineiden ja Konekirjoituksen Opettajat ry, Erva-Latvala Oy ja Opinto-ohjaajat ry. Nykyinen kilpailulautakunta koostuu pitkälti samoista viranomaistahoista ja yhdistyksistä.

Koulun Kerhokeskus (nykyinen Kehittämiskeskus Opinkirjo) hoiti kilpailun käytännön järjestelyt. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin maaliskuussa 1985. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 9 687 kirjoittajaa, joista ruotsinkielisiä oli 349. Ensimmäiset palkinnot jaettiin Koulun Suurjuhlien yhteydessä Turussa 18.5.1985. Kilpailun palkintoja olivat jakamassa Yksityisyrittäjäin Säätiön puheenjohtaja vuorineuvos Olavi Sohlberg ja Koulun Kerhokeskuksen toiminnanjohtaja Pirkko Kallio.

Vuonna 1998 kirjoittajat palkittiin ensi kerran rahastipendillä. Siihen asti palkinnot olivat vaihdelleet sähkökirjoituskoneesta tekstinkäsittelylaitteeseen.

2000-luvulle tultaessa kilpailu oli edelleen aineistopohjainen kirjoituskilpailu. Vuonna 2004 kilpailu avattiin yhdeksäsluokkalaisten kirjoituskilpailusta myös lukiolaisille, ja muutaman vuoden päästä myös ammatillisten oppilaitosten opiskelijat saivat osallistua kilpailuun. Yksilötehtävien lisäksi mukana oli myös projektimaisia ryhmätehtäviä.

Tänä päivänä sarjoja on jo viisi, nuorimmat osallistujat ovat esikoululaisia ja vanhimmat opettajaksi opiskelevia, joille kilpailu avattiin vuonna 2017. Kilpailu on muuttunut myös hyvin monialaiseksi, vaikka kirjoitukset ovat edelleen tärkeä osa kilpailutehtäviä. Kilpailuun voi osallistua hyväntekeväisyys- ja vaikuttamisprojekteilla, kulttuurista arvoa tuottavilla töillä, muotoilemalla uusia tuotteita, tubettamalla ja bloggaamalla sekä muilla hyvin monenlaisilla tuotoksilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa