Siirry sisältöön

Keksi uusi tuote tai palvelu!

Sukeltakaa muotoilun maailmaan! Suunnitelkaa kekseliäs, käyttökelpoinen ja vastuullisesti tuotettu palvelu, sovellus tai tuote. Seuratkaa ammattimuotoilijoiden työtapoja ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla ja testaamalla tuotostanne.

Keksi uusi tuote tai palvelu!

Sukeltakaa muotoilun maailmaan! Suunnitelkaa kekseliäs, käyttökelpoinen ja vastuullisesti tuotettu palvelu, sovellus tai tuote. Seuratkaa ammattimuotoilijoiden työtapoja ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että tuotteenne on hienoin ja mahtavin. Mihin ongelmaan tuotteenne on ratkaisu? Kenelle se on suunnattu? Paljonko se voisi maksaa?

Tarkemmat tehtävänannot löytyvät kilpailusarjojen (1-4 ja O) alta.

Vinkkejä tekemiseen

Hyödyntäkää ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Toimintaideoita saatte Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) -kirjasta. Kirjan voi myös tilata painettuna Opinkirjosta.

  1. Ongelma – etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. (s. 26-30)
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. (s. 32-37)
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. (s. 40-45)
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen idoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. (s. 46-49)
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. (s. 50-52)
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. (s. 54-57)
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! (s. 58-61)
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! (s. 62-64)
  9. Osallistava arvionti (s. 65-68)

Lisäkirjallisuutta tueksi:

Jaa sosiaalisessa mediassa