Siirry sisältöön

Me voimme vaikuttaa

Haluaisitteko muuttaa jotain asiaa tai toimintatapaa? Kaikilla meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten toimitaan tai kohdellaan muita ihmisiä tai vaikkapa eläimiä. Jos jokin asia harmittaa, tarttukaa toimeen. Muutos lähtee meistä itsestä!

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin. Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan.

Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon.

Tarkemmat tehtävänannot kilpailusarjojen (1-4) alla 5.9.2019 alkaen.

Jaa sosiaalisessa mediassa