Siirry sisältöön

Portfolio osana kilpailutyötä

Kaikkien sarjojen Yritetään yhdessä! -tehtävistä eli pari-, tiimi- tai ryhmätyönä toteutettavista projekteista kootaan portfolio, joka on osa kilpailutyötä. Se voi olla myös itse kilpailutyö.

Kilpailuun lähetettävä portfolio

Kaikkien sarjojen Yritetään yhdessä! -tehtävistä eli pari- tai ryhmätyönä toteutettavista projekteista kootaan portfolio, joka voi toimia myös kilpailutyönä. Portfolion voi toteuttaa joko sähköisenä, paperisena tai molempina. Jos portfolio sisältää videon/videoita, lue lisää videosta kilpailutyönä.

Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Myös keskeneräisellä projektilla voi osallistua kilpailuun, mikäli portfolioon kyetään keräämään kattavasti erilaisia prosessin aikana syntyneitä materiaaleja ja lopputuloksesta voidaan raportoida jotain jo ennakkoon.

Loppukilpailuun lähetettävään portfolioon tulee liittää myös arviointi (tekijöiden omaa ja yhteistä väli- ja loppuarviointia onnistumisista ja haasteista).

Pari- ja ryhmätyötä tulee dokumentoida sen eri vaiheissa: suunnittelussa – toteuttamisessa – lopputuloksen arvioinnissa. Portfolioon voi valita erilaisia dokumentteja, kuten:

 • oppimispäiväkirjoja, miellekarttoja, muistiinpanoja, luonnoksia
 • piirroksia, mainoksia, valokuvia
 • sähköpostiviestintää
 • blogikirjoituksia
 • videoklippejä

Projektin vaiheet

Onnistuneen pari- ja ryhmätyön takana on usein toteutettava idea, hyvä suunnittelu, ryhmähenki, innostus ja luovuus. Lopulta harva projekti on täydellinen, mutta yleensä kaikki ovat huikeita oppimisprosesseja. Pari- ja ryhmätyön toteutuksessa on hyvä huomioida kaikki vaiheet ja antaa niille tarpeeksi aikaa:

 1. Suunnitteluvaihe:
  työn tavoite, perustelut aiheen valinnalle, toteuttamisaikataulu, mukana olevat henkilöt ja tehtäväjako, budjetti…
 2. Toteuttamisvaihe:
  mitä tehtiin, toteutuneen pari- tai ryhmätyön esittely
 3. Arviointi:
  lopputuloksen ja yhteistyön onnistuminen, oma ja ryhmän oppiminen, jatkotoimenpiteet kuten kehittämisideointi, tuotteistamismahdollisuudet…


Yritetään yhdessä!
-kilpailutöiden muistilista

 • oppijalähtöisyys, opettaja mahdollistaa ja toimii taustalla
 • oppilaat/opiskelijat valitsevat aiheen itse
 • toiminnallisuus
 • työskennellään ja toteutetaan yhdessä
 • tunnistetaan ja hyödynnetään erilaista osaamista
 • rohkeus ja kokeileminen
 • uudet ideat, uudet toteuttamismallit
 • aiheen kytkeminen ympäröivään yhteiskuntaan
 • yhteistyökumppaneiden etsiminen ja hyödyntäminen
 • jatkuva arviointi ja kehittämisideoiden pohdinta

Jaa sosiaalisessa mediassa