Siirry sisältöön

Ideoikaa ja toteuttakaa koulullenne oma brändi

Mikä on parasta koulussanne? Millaisen mielikuvan haluaisitte antaa koulustanne esimerkiksi uusille oppilaille tai  koulun yhteistyökumppaneille? Onko koulunne tunnettu jostain tai liittyykö kouluunne jokin erityinen tarina?  

Tehtävän teema: Brändin rakentaminen, luovuus, vaikuttaminen

Brändi on mielikuva tuotteesta, palvelusta tai henkilöstä. Mielikuva syntyy kaikesta tekemisestä ja brändi on myös positiivista tunnettavuutta. Vahva brändi luo myös arvoa, kuten tunnearvoa. Brändäyksellä pyritään löytämään keinot, joilla asiakas saa tuotteesta, palvelusta tai henkilöstä halutun mielikuvan.  

Suunnitelkaa koulullenne oma brändi ja toteuttakaa kilpailutyönä brändisuunnitelma. Voitte tehdä vapaamuotoisesta brändisuunnitelmastanne esityksen (esim. PowerPoint) tai esittelyvideon (max. 5 min.). Kertokaa myös taustatiedoista, joita olette keränneet brändisuunnitelmaanne varten. Voitte myös tutkia ja analysoida tekemiänne ratkaisuja tai tekonne vaikutuksia, kerätä palautetta ja testata ideaanne. Kertokaa tästä myös esityksessänne tai videossanne. 

 Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä. 

KILPAILUTYÖ:

Kilpailutyönä palautetaan brändisuunnitelma, joka voi olla esitys (esim. PowerPoint) tai esittelyvideo (max. 5 min.).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Luovuus
  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

 

Jaa sosiaalisessa mediassa