Siirry sisältöön

Toteuta innostava koulutusvideo yrittäjämäisistä valmiuksista.

Tehtävän voi tehdä yksin tai ryhmässä. 

Lapset ja nuoret tarvitsevat yrittäjämäisiä valmiuksia muuttuvassa maailmassa. Yrittäjämäiset valmiudet ovat yrittäjämäisiä tietoja, taitoja ja asenteita. 

Tehtävän teema: Henkinen kasvu ja rohkeus, yrittäjämäiset valmiudet

Yrittäjämäisiä valmiuksia:

 • mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • luovuus
 • aloitteellisuus
 • tavoitteellisuus
 • kyky muuttaa ideat toiminnaksi
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • sisukkuus
 • vastuunottaminen
 • rohkeus
 • kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
 • kyky tehdä päätöksiä
 • epävarmuuden ja pettymysten sietokyky
 • kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa.

Yrittäjämäiset valmiudet pohjautuvat mm. opetussuunnitelmiin, EU:n EntreComp -viitekehykseen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjauksiin 2017.

Lähde: Opetushallitus

Tutustu yllä olevaan listaan. Valitse sen jälkeen listasta 3-5 yrittäjämäistä valmiutta, joita lapset ja nuoret mielestäsi tarvitsevat eniten nyt ja tulevaisuudessa, niin arjessa kuin työelämässä.

Käsikirjoita ja toteuta tämän jälkeen innostava koulutusvideo (max. 5 min.) lapsille ja nuorille valitsemistasi yrittäjämäisistä valmiuksista. Pohdi, minkä ikäisille valmennusvideo on suunnattu.  Millaisilla tavoilla kohderyhmä kiinnostuu videosta ja oppii yrittäjämäisistä valmiuksista?

KILPAILUTYÖ:

Palauta kilpailutyönä max. 5 minuutin mittainen video yrittäjämäisistä valmiuksista. Tietoa videosta kilpailutyönä. 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

 • Luovuus
 • Tavoitteellisuus
 • Kykyä tehdä päätöksiä

 

Jaa sosiaalisessa mediassa