Siirry sisältöön

Kirjoita yritystoiminnan haasteista ja muutoksista muuttuvassa maailmassa.

Yritystoiminnan on mukauduttava ympäröivän maailman muutoksiin ja talouden heilahteluihin. Kuluttajat ottavat yhä useammin valinnoissaan huomioon esimerkiksi vastuullisuuden, ekologisuuden ja lähituotannon. Toisaalta inflaatio ja ostovoiman heikentyminen on pakottanut monet kuluttajat säästämään ja valitsemaan edullisia vaihtoehtoja. Taustalla vaikuttavat ilmastonmuutos, energiatilanne ja muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa. 

Tehtävän teema: Yrittäjyys, yhteiskunta, vastuullisuus

Kirjoita yritystoiminnan haasteista ja muutoksista muuttuvassa maailmassa. Voit käsitellä aihetta esimerkiksi yhden yrityksen tai yrittäjän näkökulmasta tai laajemmin vaikkapa tietyn toimialan näkökulmasta.

Voit halutessasi etsiä tekstiäsi varten aihepiiriin sopivia lähteitä. Jos käytät lähteitä, viittaa omassa tekstissäsi käyttämiisi aineistoihin ja merkitse ne lähdeluetteloon tekstisi alle. Otsikoi tekstisi itse.

KILPAILUTYÖ: 

Kilpailutyönä palautetaan kirjoitettu teksti yritystoiminnan haasteista ja muutoksista muuttuvassa maailmassa.

OPPIMISTAVOITTEITA:

  • Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
  • Kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
  • Epävarmuuden ja pettymysten sietokyky

Jaa sosiaalisessa mediassa