Siirry sisältöön

Toteuttakaa suunnitelma tai esitys mielikuvitusmatkastanne yrityksen omistajiksi.

Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä. 

Nuoret ovat entistä kiinnostuneempia yrittämisestä. Samaan aikaan yrittäjät ikääntyvät ja olemassa oleville yrityksille tarvitaan jatkajia. Yritystä ei aina tarvitse aloittaa tyhjästä, vaan yrityksen ostaminen voi olla reitti yrittäjyyteen.

Teema: Yrittäjyys, omistajanvaihdos

Tiivistetysti omistajanvaihdos tarkoittaa sitä, että yritys myydään perhepiirin ulkopuolelle, yrityksessä tehdään sukupolvenvaihdos perhepiirin sisällä tai yrityksessä tehdään jokin muu omistusjärjestely. Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla voidaan kehittää ja kasvattaa yrityksiä, luoda työpaikkoja, tukea alueiden vetovoimaa, säilyttää palveluiden saatavuus sekä osaaminen. Onnistunut omistajanvaihdos tarvitsee kuitenkin hyvää suunnittelua sekä valmistelua ja aikaa. 

Tutustukaa tehtävässä sivustoihin, joissa on olemassa olevia yrityksiä myynnissä. Valitkaa yksi teitä kiinnostava yritys, joka on myynnissä ja lähtekää mielikuvituksissanne yrityskaupoille. Kuvitelkaa, että olisitte lähdössä ostamaan yritystä.

Toteuttakaa sitten suunnitelma, miten omistajanvaihdoksella teistä voisi tulla yrittäjät yritykseen. Esitelkää kilpailutyössä lyhyesti yritys, jonka olisitte kuvitteellisesti ostamassa. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi:

 • Analyysiä yrityksestä: Mitkä voivat olla yrityksen menestystekijät, heikkoudet ja vahvuudet?
 • Aikataulun ja vaiheita: Mitä valmistautumista yrityksen ostoon liittyy ja mitä on otettava huomioon?
 • Millaista asiantuntija-apua tarvitaan? Millaisia dokumentteja tarvitaan?
 • Minkälaisia rahoitusvaihtoehtoja kaupalle voisi löytyä?

Lähteet: Suomen Yrittäjät, Omistajanvaihdosfoorumi, Uusyrityskeskus

KILPAILUTYÖ: 

Palauttakaa kilpailutyönä vapaamuotoinen suunnitelma tai esitys mielikuvitusmatkastanne olemassa olevan yrityksen omistajaksi. Suunnitelma voi olla kirjallinen tuotos, PowerPoint-esitys tai video (max. 5 min.), jossa kerrotte suunnitelmasta. Muistakaa esitellä kilpailutyössä lyhyesti yritys, jonka olisitte kuvitteellisesti kiinnostuneet ostamaan.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 

 • Älkää takertuko liikaa vaikeisiin termeihin tai siihen, suunnitteletteko asiat oikein. Käärikää hihat ja lähtekää tekemään! Tärkeintä on, että yritätte ja pääsette oppimaan uutta.
 • Tietoa sekä oppaita omistajanvaihdoksiin liittyen löytyy esimerkiksi Suomen Yrittäjien sivuilta ja Omistajanvaihdosfoorumin sivuilta sekä Uusyrityskeskuksen sivulta.
 • Myynnissä olevia yrityksiä löytyy esimerkiksi: firmakauppa.fi ja yrityskaupat.net
 • Vinkki: Tallentakaa myynti-ilmoitus, jos ilmoitus poistuu näkyvistä myöhemmin.
 • Orientoitukaa teemaan ja katsokaa Omistajanvaihdosfoorumin video Yrittäjäksi yrityskaupoilla.

OPPIMISTAVOITTEITA: 

 • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • Kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
 • Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Jaa sosiaalisessa mediassa