Siirry sisältöön

Mission possible

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan.

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan

Jokaisella nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin.

Onko kunnassanne riittävästi harrastusmahdollisuuksia? Onko kouluruokailussa huomioitu ilmastoasiat? Uhkaako lähikouluanne tai kirjastoanne lakkauttaminen? Toivoisitteko muutosta omiin työskentelyolosuhteisiinne? Ovatko kuntanne liikuntapaikat kunnossa? 

Olette varmasti kuulleet vain 16-vuotiaasta Greta Thunbergista, joka on jo kansainvälisestikin tunnettu ilmastoaktivisti. Vaikuttamisen ei tarvitse lähteä maailmanlaajuisesta liikkeestä, vaan pienilläkin teoilla voi vaikuttaa. Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan.

Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan. Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, ryhmätyö: Mission possible).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Vaikuttamistyöhön voi kutsua mukaan yhteistyötahoja, esimerkiksi, järjestöjä tai paikallisia yrityksiä.

Opettaja voi myös tutustua Maailmanpaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista -oppaaseen ja Oma oppilaskunta -sivustoon.

Katso lisää vaikuttamisesta: osallistu.fi.

Vaikuttamisesta voi tehdä myös oppilaskunnan projektin:

  1. Selvittäkää ensin kaikkien oppilaiden mielipide siitä, mikä asia kaipaa muutosta. Laatikaa kysely, avatkaa Mikä mättää -boxi tai kootkaa ilmoitustaululle viestejä muutosta vaativista kohteista.
  2. Oppilaskunnan hallitus paneutuu ideoihin, lajittelee ja luokittelee ideat.
  3. Toteutuskelpoisista ideoista järjestetään äänestys, johon kaikki oppilaat osallistuvat.
  4. Pyytäkää mukaan idean toteuttamiseen kiinnostuneet oppilaat. Oppilaskunnan hallitus saa apua ja toteuttamisestakin tulee varmemmin koko koulun asia.
  5. Hakekaa idean toteuttamisessa tarvittavat tiedot. Pohtikaa esimerkiksi kuka päättää asiasta, keneen kannattaa olla yhteyksissä, tarvitaanko tiedotuskampanja, millaisia yhteydenottoja vaaditaan.
  6. Toteuttakaa suunnitelma
  7. Dokumentoikaa toimintanne ja arvioikaa, miten onnistuitte.
  8. Tehkää projektista tallenne ja portfolio, jonka lähetätte mukaan kisaa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa