Siirry sisältöön

Vinkkejä yhteiskirjoittamiseen

Yhdessä kirjoittamisen tapoja on monia. Tekstin voi kirjoittaa kokonaan ryhmässä, tai kaveria tai ryhmää voi hyödyntää kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Yhteiskirjoittamisella parempaa jälkeä

Yhdessä kirjoittaminen on paitsi kivaa, se on myös tehokasta ja antoisaa. Yhteistyötä kirjoittamisessa voi hyödyntää eri tavoin:

 • Yhteinen alustus aiheeseen, ja sen jälkeen jokainen kirjoittaa oman tekstinsä.
  Yhdessä voidaan esimerkiksi käydä yhteiskeskustelua aiheesta, tutustua aineistoihin, kerätä tietoa, määritellä käsitteitä, listata asioita tai tehdä vaikkapa yhteinen ajatuskartta. Tämän jälkeen jokainen voi itse pohtia, millaisen tekstin ja mistä näkökulmasta alkaa tekstiään tuottamaan.
 • Satunnainen kommentointi kirjoitusprosessin eri vaiheissa
  Ryhmän muilta jäseniltä voi kysyä aluksi omaan ideaansa kommentteja ja vinkkejä. Myös tekstiä tuottaessa voi välillä pyytää kommentteja toisilta. Lopuksi valmis teksti kannattaa antaa vielä kommentoitavaksi.
 • Tekstin tuottaminen ryhmässä alusta loppuun on myös mahdollista.
  Tekstin voi kirjoittaa ryhmissä ideoinnista ja luonnostelusta valmiiseen tekstiin asti. Yhdessä tuotettu teksti käy läpi monta seulaa ja mielipidettä. Ryhmän koko ei voi olla kovin suuri, jotta kaikkien panos tulee näkyväksi.
 • Yhteisöllisessä kirjoittamisessa tekstiä tuottaa satunnaiset kirjoittajat.
  Tekstipohja voi olla esimerkiksi verkossa ja kuka tahansa voi käydä kirjoittamassa sitä.

Palaute auttaa

On arvokasta saada palautetta omasta tekstistä. On myös taito antaa rakentavaa palautetta, ja siksi sitäkin täytyy harjoitella. Helpoimmin pääsee liikkeelle, jos keskittyy palautteen annossa aluksi vaikkapa vain johonkin tiettyyn asiaan, esimerkiksi:

Palautteen on tarkoitus rohkaista ja innostaa kirjoittajaa!

 • Nappi otsikko: Kertooko otsikko lukijalle, mistä teksti kertoo? Tai herättääkö otsikko kiinnostuksen? Sopiiko otsikko tekstiin?
 • Oikeakielisyys: Onko kirjoituksessa virheitä? Onko kappalejaot oikein?
 • Luettavuus: Onko teksti ymmärrettävää? Onko käytetty kieli tekstiin sopivaa? Onko teksti jäsennetty ja rajattu hyvin?
 • Myyvyys: Onko teksti innostavaa/herättävää/mielenkiintoista? Jääkö tekstistä jokin asia uupumaan?

Kirjoittamisessa kannattaa hyödyntää muita ihmisiä. Keskustelu toisten kanssa omasta tekstistä missä tahansa kirjoitusvaiheessa voi kirkastaa ja rikastaa omaa ajattelua, jolloin tekstiä voi parannella entisestään.

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa