Siirry sisältöön

Yrittäjyysmokki

Suunnitelkaa mokki yrittäjyyskasvatuksesta.

Suunnitelkaa työelämään tai yrittäjyyteen liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus

Suunnitelkaa työelämään ja yrittäjyyteen liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus. Pohtikaa ensin, mikä on monialainen oppimiskokonaisuus, mille asteelle tai ikäryhmälle sen haluatte suunnitella ja mitä yhteistyökumppaneita tai verkostoja voisitte hyödyntää kokonaisuudessanne. Lisäksi miettikää, mitkä ovat oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja miten niiden toteutumista arvioidaan osallistavasti. Kannattaa hyödyntää myös koulun yhteistyökumppaneita, mahdollisesti myös oppilaiden vanhempia ja lähialueen yrityksiä oppimiskokonaisuudessanne.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja O, ryhmätyö: Yrittäjyysmokki).

Jaa sosiaalisessa mediassa