Siirry sisältöön

Kiertotalouden pyörteissä

Kerro, miten kiertotalous näkyy yrityksen tai ammattialan toiminnassa.

Kerro, miten kiertotalous näkyy yrityksen toiminnassa

Valtaosa yritysten arvonluonnista tulee jatkossa kiertotalouden liiketoimintamalleista.

Etsi ja tutki tietoa kiertotaloudesta, lue esimerkiksi

Tee joko a- tai b-tehtävä.

a) Valitse mielenkiintoinen tai oman ammattialasi yritys, ja tutki sen toimintaa kiertotalouden näkökulmasta. Jos teet itse jo yritystoimintaa, voit tarkastella, miten yrityksesi hyödyntää kiertotalouden liiketoimintamalleja.

b) Keksi yritys, jonka toiminta perustuu johonkin viidestä kiertotalouden näkökulmasta ja kerro sen toiminnasta.

  1. Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
  2. Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
  3. Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
  4. Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
  5. Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Kilpailutyösi voi olla video tai kirjoitus. Muista laittaa työhösi oma nimesi, oppilaitoksesi nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, yksilötyö: Kiertotalouden pyörteissä).

Jaa sosiaalisessa mediassa