Siirry sisältöön

Tartutaan toimeen!

Tehkää yrittämisen teemaan liittyvä projekti ja kerätkää rahaa luokkaretkeen tai hyväntekeväisyyteen. 

Tehkää yrittämisen teemaan liittyvä projekti ja kerätkää rahaa luokkaretkeen tai hyväntekeväisyyteen. 

Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen yrittämisen teemaan liittyvä projekti, jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Yhteinen projekti voi olla esimerkiksi yrittämisestä kertova dokumentti tai näytelmä, taidenäyttely, harjoitusyritystoimintaa, myyjäiset tai teemapäivä. Voitte myös pyytää koulun ulkopuolisen kumppanin yhteistyöhön. Kumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö. 

Miettikää, miten voisitte kerätä rahaa projektin avulla:

a. luokkaretkeen
tai
b. hyväntekeväisyyteen? 

Yhteinen projekti voi olla esimerkiksi yrittämisestä kertova dokumentti tai näytelmä, taidenäyttely, harjoitusyritystoimintaa, myyjäiset tai teemapäivä.

Miten voisitte hyödyntää luokkalaistenne erilaisia taitoja ja vahvuuksia ja saada tarvittavan rahasumman kokoon? Laskekaa luokkaretkellenne tai muulle keräyskohteelle yhdessä budjetti ja seuratkaa, kuinka varankeruu edistyy. 

Olkaa luovia ja käyttäkää mielikuvitustanne. Toteuttakaa parhaat ideanne, menkää yhdessä tavoitettanne kohti ja tehkää tavoitteellista varainkeruuta. 

Koostakaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion tekoon. 

Jaa sosiaalisessa mediassa