Siirry sisältöön

Oppimispäiväkirja osana kilpailutyötä

Kaikkien sarjojen Yritetään yhdessä! -tehtävissä, eli pari-, tiimi- tai ryhmätyönä toteutettavista projekteista kootaan oppimispäiväkirja, joka on osa kilpailutyötä. Se voi olla myös itse kilpailutyö.

Kilpailuun lähetettävä oppimispäiväkirja

Kaikkien sarjojen Yritetään yhdessä! -tehtävistä, eli pari- tai ryhmätyönä toteutettavista projekteista kootaan oppimispäiväkirja, joka voi toimia myös kilpailutyönä. Vapaamuotoisen oppimispäiväkirjan voi toteuttaa haluamallaan tavalla. Se voi olla kirjallinen tuotos, esitys, blogi tai videomuotoinen oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjan toteutuksessa kannattaa käyttää luovuutta ja miettiä, miten siitä saa mielenkiintoisen.

Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja valmiita töitä. Myös keskeneräisellä projektilla voi osallistua kilpailuun, mikäli oppimispäiväkirjaan kyetään keräämään kattavasti erilaisia prosessin aikana syntyneitä materiaaleja ja lopputuloksesta voidaan raportoida jotain ennakkoon.

Loppukilpailuun lähetettävään oppimispäiväkirjaan tulee liittää myös arviointia siitä, miten kilpailutyön toteuttaminen on sujunut, millaisia onnistumisia on koettu, entä haasteita. Oppimispäiväkirjassa pohditaan sitä, mitä projektin aikana on opittu.

Oppimispäiväkirjassa dokumentoidaan kilpailutyön toteuttamisen eri vaiheita: suunnittelua – toteuttamista – lopputuloksen arviointia. Oppimispäiväkirjaan voi liittää mukaan esimerkiksi:

 • miellekarttoja, muistiinpanoja, luonnoksia
 • piirroksia, mainoksia, valokuvia
 • sähköpostiviestintää
 • blogikirjoituksia
 • videoklippejä

Projektin vaiheet

Onnistuneen pari- ja ryhmätyön takana on usein toteutettava idea, hyvä suunnittelu, ryhmähenki, innostus ja luovuus. Lopulta harva projekti on täydellinen, mutta yleensä kaikki ovat huikeita oppimisprosesseja. Pari- ja ryhmätyön toteutuksessa on hyvä huomioida kaikki vaiheet ja antaa niille tarpeeksi aikaa:

 1. Suunnitteluvaihe:
  työn tavoite, perustelut aiheen valinnalle, toteuttamisaikataulu, mukana olevat henkilöt ja tehtäväjako, budjetti…
 2. Toteuttamisvaihe:
  mitä tehtiin, toteutuneen pari- tai ryhmätyön esittely
 3. Arviointi:
  lopputuloksen ja yhteistyön onnistuminen, oma ja ryhmän oppiminen, jatkotoimenpiteet kuten kehittämisideointi, tuotteistamismahdollisuudet…

Muista oppimispäiväkirjaa tehtäessä Yritetään yhdessä! -kilpailutöiden arviointikriteerit: 

 • yrittäjyys ja/tai yritteliäisyys
 • ajattelun rohkeus ja innovatiivisuus, uudet näkökulmat
 • oma pohdinta ja asioiden perustelu
 • oppijalähtöisyys (opettaja/ohjaaja mahdollistaa ja toimii taustalla)
 • mielenkiintoiset esitystavat
 • oppimispäiväkirjan kattavuus ja monipuolisuus (projektin eri vaiheiden toteutuksen esittely ja arviointi)
 • ryhmän jäsenten erilaisen osaaminen hyödyntäminen ja yhteistyö
 • itsearviointi eli oman oppimisen ja kehittymisen arviointi, yhteistyön ja lopputuloksen arviointi

Antoisia oppimishetkiä kilpailun parissa!

Jaa sosiaalisessa mediassa