Siirry sisältöön

Vaikuttakaa yhdessä tärkeänä pitämäänne asiaan.

Miten päiväkodin pihaa saisi viihtyisämmäksi? Onko koulun pihalla tarpeeksi tekemistä? Miten lemppariruokia saisi ruokalistalle? Onko lähiympäristö siisti? Mitä leluja ulkoleikkeihin haluaisitte lisää? 

Tehtävän teema: Yhteiskunta ja vaikuttaminen

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin. Pohtikaa yhdessä lasten kanssa, mihin he haluaisivat yhdessä vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan.

Lapset voivat itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluavat osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Jos vaikuttamiseen osallistuvat lapset eivät osaa vielä kirjoittaa, opettaja/ohjaaja voi esimerkiksi saduttamalla kirjoittaa lasten ajatuksia ja näkemyksiä projektin etenemisestä ja onnistumisesta. Lisäksi lapset voivat ilmaista itseään erilaisilla miellekartoilla, piirustuksilla ja ottamalla valokuvia sekä videoimalla.

KILPAILUTYÖ: 

Kootkaa vaikuttamisprojektistanne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan projektin etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia, kuten suunnitelmia, luonnoksia, valokuvia ja valmiita töitä. Lue vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

  • Yks, kaks toimimaan! -materiaali sisältää työkaluja vaikuttamiseen, joita voi soveltaa esi- ja alkuopetukseen.
  • omaoppilaskunta.fi -sivustolla löytyy materiaalipankki, josta löytyy työkaluja ja ideoita mm. oppilaiden osallisuuteen, demokratiakasvatukseen ja vaikuttamiseen.

OPPIMISTAVOITTEITA:

  • Aloitteellisuus
  • Tavoitteellisuus
  • Kyky tehdä päätöksiä

Jaa sosiaalisessa mediassa