Siirry sisältöön

Toteuttakaa vapaamuotoinen kilpailutyö, jossa satuhahmot ovat yrittäjiä.

Jokaisella on erilaisia vahvuuksia eli asioita, joissa on hyvä. Yritteliäs satu- tai animaatiohahmo voi olla esimerkiksi toimelias, päättäväinen ja rohkea. 

Tehtävän teema: Ammatit ja yrittäjyys

Valitkaa parin tai ryhmän kanssa yksi tai useampi mieleinen satu- tai animaatiohahmo, kuten NINJAGOn Kai, Pikku Myy, Ryhmä Haun Vainu tai Tatu ja Patu. Pohtikaa, millaisia vahvuuksia satuhahmolla tai -hahmoilla on? Missä he ovat hyviä?    

Ideoikaa sen jälkeen, millainen kuvitteellinen ammatti tai yritys hahmolla tai hahmoilla voisi olla, jossa he voivat hyödyntää vahvuuksiaan. Toteuttakaa vapaamuotoinen kilpailutyö, jossa hahmot ovat yrittäjiä. Voitte tehdä kilpailutyön esimerkiksi piirtämällä, valokuvaamalla tai videoimalla. 

KILPAILUTYÖ:

Kilpailutyönä palautetaan oppimispäiväkirja, joka sisältää kirjoituksen, esityksen, valokuvia, videon (max. 5 min.) tai piirustuksen aiheesta.

Kootkaa työskentelystänne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan työskentelyänne. Oppimispäiväkirjaan kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja valmis työ. Oppimispäiväkirjassa voi hyödyntää seuraavia apukysymyksiä:

 • Mikä oli kilpailutyön tekemisessä kivointa?  
 • Entä mikä vaikeinta? 
 • Mitä opitte? 

Lasten oman äänen ja ajatusten on tärkeä tulla esiin kilpailutyössä. Vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:  

 • Vahvuuksia voi käsitellä lasten kanssa Yritys Hyvä -ideakorttien avulla. Pakasta löytyy 28 vahvuus- ja taitokorttia.
 • Voit lähteä keskustelemaan ammateista ja yrittämisestä lasten kanssa esimerkiksi samalla kun etsitte erilaisissa ammateissa työskentelevien ihmisten kuvia sanomalehdistä. Voitte myös lähteä tutustumiskävelylle päiväkodin tai koulun lähiympäristöön ja havainnoida, millaisia yrityksiä ja ammatteja ympäristöstä löytyy. 
 • Opinkirjon Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus –teeman tehtäväpaketista löydät tehtäviä, miten lähteä käsittelemään yrittämistä ja yrityksiä lasten kanssa.   
 • Katsokaa video 100 ammattiosaajaa – lapset kertovat –video ja jutelkaa tämän jälkeen ammateista ja yrittäjistä.  
 • Voitte halutessanne tutustua Ylen piirustuskouluun

OPPIMISTAVOITTEITA: 

 • Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • Luovuus

Jaa sosiaalisessa mediassa