Siirry sisältöön

Kertokaa päivästänne Yrityskylässä

Oletteko menossa vierailulle Yrityskylään? Oletteko muuten käsittelemässä yrittäjyyttä ja yrittämistä opetuksessanne, esimerkiksi ilmiöviikolla?

Kootkaa portfolio, jossa on kerrottu vierailustanne Yrityskylään. Pohtikaa portfoliossa seuraavia asioita:

  • Mitä teitte ennen vierailua? Miten itse päivä sujui? Entä mitä tapahtui vierailun jälkeen?
  • Millaisia taitoja tarvitsitte päivän aikana ja mitä osaamista hyödynsitte?
  • Mitä opitte vierailulla yksin ja ryhmänä? Miten arvioisitte ryhmänne toimintaa vierailulla?
  • Miten yrittäjyys tai yritteliäisyys näkyy ryhmässänne? Opitteko vierailun aikana jotain uutta yrittäjyydestä tai yritteliäisyydestä, mitä?

Portfolioon voi koota erilaisia tuotoksia: tekstejä, videoita, blogia, vlogia, piirroksia ja valokuvia tms. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin portfoliossa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jos ette ole suunnittelemassa vierailua Yrityskylään, voitte käsitellä yrittämistä ja yritteliäisyyttä esimerkiksi ilmiöviikon kautta tai monialaisena oppimiskokonaisuutena.

Jaa sosiaalisessa mediass

Jaa sosiaalisessa mediassa

Jaa sosiaalisessa mediassa