Siirry sisältöön

Kertokaa päivästänne Yrityskylässä. 

Oletteko menossa koulusta vierailulle Yrityskylään? Tai oletteko muuten käsittelemässä yrittäjyyttä ja yrittämistä koulussa, esimerkiksi ilmiöviikolla?

Tehtävän teema: Yhteiskunta, yrittäjyys, liikeidea, raha

Kootkaa oppimispäiväkirja, jossa on kerrottu vierailustanne Yrityskylään. Pohtikaa oppimispäiväkirjassa seuraavia asioita:

  • Mitä teitte ennen vierailua? Miten itse päivä sujui? Entä mitä tapahtui vierailun jälkeen?
  • Millaisia taitoja tarvitsitte päivän aikana ja mitä osaamista hyödynsitte?
  • Mitä opitte vierailulla yksin ja ryhmänä? Miten arvioisitte ryhmänne toimintaa vierailulla?
  • Miten yrittäjyys tai yritteliäisyys näkyy ryhmässänne?
  • Opitteko vierailun aikana jotain uutta yrittäjyydestä tai yritteliäisyydestä, mitä?
  • Kokeilitteko vierailulla sivutoimista yrittäjyyttä oman ammattinne ohessa?

Oppimispäiväkirjaan voi koota erilaisia tuotoksia: tekstejä, videoita, blogia, vlogia, piirroksia ja valokuvia tms. Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin oppimispäiväkirjassa. Lue vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon.

KILPAILUTYÖ: 

Kilpailutyönä palautetaan vapaamuotoinen oppimispäiväkirja ja siihen liitetyt vapaamuotoiset tuotokset.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 

  • Jos ette ole suunnittelemassa vierailua Yrityskylään, voitte käsitellä yrittämistä ja yritteliäisyyttä esimerkiksi ilmiöviikon kautta tai monialaisena oppimiskokonaisuutena ja tehdä kilpailutyön siitä.

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Vastuunottaminen
  • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Tehtävä on tehty yhteistyössä NYT Yrityskylän kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa