Siirry sisältöön

Säveltäkää kappale ja tehkää musavideo. 

Sanoittakaa ja säveltäkää oma laulu, jonka aiheena on rohkeus, yrittäminen tai vahvuudet. Inspiraatiota kappaleeseen voi hakea Robinin Kipinän hetki -musiikkivideosta. Millaisia ajatuksia kappale herättää? Millaisissa tilanteissa olette itse olleet rohkeita? Entä mitä tarkoittaa, kun yrittää parhaansa? Millaisia vahvuuksia teillä on? Millainen olisi hyvä tsemppibiisi?

Tehtävän teema: Henkinen kasvu ja rohkeus

Pelkkä laulun sanoitus ja sävellys riittää kilpailutyöksi, mutta voitte halutessanne tehdä myös musavideon lauluunne. 

Ääni- ja videotallenteiden yhteispituus saa olla enintään 5 minuuttia. 

KILPAILUTYÖ:

Koostakaa työstänne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja reflektoidaan sitä, mitä työtä tehdessä opittiin. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmis laulu. Pohtikaa oppimispäiväkirjassa myös oman kappaleen tekemiseen vaadittavia asioita. Mitä kaikkea kappaleen säveltämiseen ja musavideon tekemiseen tarvitaan?

Lasten oman äänen ja ajatusten on hyvä tulla esiin laulussa ja oppimispäiväkirjassa.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Rohkeus
  • Sisukkuus
  • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

 

Jaa sosiaalisessa mediassa