Siirry sisältöön

Suunnittele tuote tai keksintö

Suunnittele tuote tai keksintö, jota tarvitset, mutta jota ei ole. Seuraa ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että juuri sinun tuotteesi on hienoin ja mahtavin. Mihin ongelmaan tuotteesi on ratkaisu? Kenelle se on suunnattu? Paljonko se voisi maksaa?

Tehtävän teema: Muotoilu

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä. 

Muotoilu ei ole vain esineiden valmistusta, vaan ajattelua ja uusien ideoiden kehittämistä. Kun tutkitaan muotoilua, kerrytetään ymmärrystä maailmasta. Muotoiluun tarttuminen on kysymysten kysymistä ja uteliasta suhtautumista ympäristömme mahdollisuuksiin. 

Toimi kuin muotoilija! Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi. Minkälainen suunnitteluratkaisu helpottaisi valitsemasi kohderyhmän arkea? 

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaisia havainnointia, kyselyjä, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa. Ota mukaan erilaisia oppiaineita ja pohdi tuotteen vastuullisuutta, liikeideaa ja mainostamista käyttäjille.

KILPAILUTYÖ: 

Kokoa työskentelystä oppimispäiväkirja tai video (max. 5min), joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja piirroksia prototyypistä, käyttäjäkyselyitä, mainoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon. 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

Hyödynnä muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Vinkkejä saa Matka tuotemuotoiluun – opas opettajalle (pdf), Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf) -kirjoista sekä Muotoilupakki -sivustolta. Erilaisiin uusiin ja vanhoihin esineisiin voi tutustua Designmuseon digikokoelmassa.

Muotoiluprosessin vaiheet:

 1. Ongelma: etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. 
 2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan.  
 3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. 
 4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon.  
 5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. 
 6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. 
 7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! 
 8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan!  
 9. Osallistava arviointi 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

 • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
 • Luovuus

Tehtävä on toteutettu yhteistyössä Designmuseon kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa