Siirry sisältöön

Toteuttakaa yrittämisen teemaan liittyvä projekti

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen yrittämisen teemaan liittyvä yhteistyöprojekti, jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yhteinen projekti voi olla esimerkiksi harjoitusyritystoimintaa, yrittämisestä kertova dokumentti, näytelmä tai yrittäjyyspäivä. Yhteistyötä voi tehdä myös yli ammattialarajojen tai lähioppilaitoksen kanssa. Voitte myös pyytää koulun ulkopuolisen kumppanin yhteistyöhön. Kumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa