Siirry sisältöön

Tehkää taideprojekti yrittämisen teemasta.

Ideoikaa ja toteuttakaa luokan kanssa yhteinen yrittämisen teemaan liittyvä taideprojekti. Voisiko teemasta tehdä ympäristötaidetta, teatteri- tai tanssitaidetta, graffititaidetta, sarjakuvataidetta tai mediataidetta?  

Tehtävän teema: Yrittäjyys, luovuus, talous

Mukaan voi pyytää yhteistyökumppaneita koulun läheisyydestä tai vaikkapa huoltajia. Yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö. Pohtikaa ja ideoikaa, voisitteko ansaita taideprojektin avulla rahaa esimerkiksi luokan yhteiseen retkeen tai hyväntekeväisyyteen. Miten voisitte hyödyntää luokkalaistenne erilaisia taitoja ja vahvuuksia projektissa ja saada tarvittavan rahasumman kokoon? Laskekaa luokkaretkellenne tai muulle keräyskohteelle yhdessä budjetti ja lähtekää toteuttamaan suunnitelmallisesti varainkeruuta.  

Olkaa luovia ja käyttäkää mielikuvitustanne! Toteuttakaa parhaat ideanne, menkää yhdessä tavoitettanne kohti ja tehkää tavoitteellista varainkeruuta. 

KILPAILUTEHTÄVÄ: 

Kootkaa taideprojektista oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan projektin toteuttamista. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, piirroksia ja valokuvia sekä esittely toteutuneesta projektista. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon. 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Luovuus
  • Tavoitteellisuus
  • Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Jaa sosiaalisessa mediassa