Siirry sisältöön

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti

Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä. 

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja ja yhteistä hyvää. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille ihmisille tai ympäristölle.  Hyödyntäkää ryhmästä löytyviä vahvuuksia ja osaamista sekä toteuttakaa tehtävien jakoa projektissanne sen avulla.

Tehtävän teema: Ryhmässä on voimaa

Orientoitukaa projektiin tutustumalla artikkeleihin:

Voitte ottaa selvää myös muista yksittäisten henkilöiden tai ryhmien ideoimista projekteista. Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus.

KILPAILUTYÖ: 

Kootkaa projektistanne vapaamuotoinen oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, videoita ja tietoa valmiista projektista. Valmistelkaa projektille myös budjetti oletetuista kuluista ja tuloista. Kertokaa oppimispäiväkirjassa, mitä opitte projektin aikana.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 

  • Voitte hyödyntää projektin tehtävien ja roolien jaossa Yritys Hyvä -ideakortteja, josta löytyy 28 erilaista vahvuuskorttia. Levittäkää vahvuuskortit pöydälle, jonka jälkeen jokainen valitsee oman vahvuuskorttinsa. Käykää sen jälkeen keskustelu siitä, millaisia vahvuuksia ryhmän jäsenillä on ja miten niistä olisi apua projektissa.
  • Vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon.

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
  • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Tavoitteellisuutta

Jaa sosiaalisessa mediassa