Siirry sisältöön

Suunnitelkaa kiertotalouteen perustuva uusi yritysidea ja pitchatkaa ideanne.

Kiertotaloudella on tärkeä merkitys luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämisessä. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrätykseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä kehitetään yhä uudelleen uusia tuotteita. Kiertotalous tarjoaa yrityksille mm. mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa ja luoda kestävää kasvua. 

Tehtävän teema: Kiertotalous

Ideoikaa uusi palvelu, sovellus, tuote tai liikeidea, jonka toiminta perustuu johonkin viidestä kiertotalouden näkökulmasta:

 • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan.
 • Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.
 • Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
 • Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
 • Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Lähde: Sitra.fi

Pitchatkaa kiertotalouden ideanne. Tehkää tiivis ja myyvä (max 1 min.) videoesitys sen pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne.

Ottakaa huomioon puheessa seuraavat asiat:

 • Muistakaa esitellä itsenne ja yrityksenne.
 • Pitäkää mielessä, kenelle myyntipuhe on suunnattu.
 • Keksikää keino, jolla herätätte kohderyhmän mielenkiinnon heti myyntipuheen alussa.

Tuokaa esiin uuden kiertotalouden ideanne vahvuuksia ja antakaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten erotutte kilpailijoistanne.

KILPAILUTYÖ: 

Koostakaa työstänne oppimispäiväkirja, joka palautetaan kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, kuvia, toteuttamista ja valmis pitchausvideo (max. 1 min.).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

OPPIMISTAVOITTEITA: 

 • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
 • Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
 • Rohkeus

Kilpailutehtävä on kehitetty yhteistyössä Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa