Siirry sisältöön

Kehittäkää uusi ratkaisu tai yritysidea, joka edistää yhdenvertaisuutta.

Kehittäkää uusi ratkaisu, joka edistää jollain tavoin yhdenvertaisuutta. Ratkaisu voi olla esimerkiksi palvelu, menetelmä, sovellus, tuote tai liikeidea. Kuvatkaa esittelyvideo (max. 5 min.), jossa kerrotte kehittämästänne ratkaisusta, joka edistää yhdenvertaisuutta.

KILPAILUTYÖ: 

Koostakaa työskentelystänne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmis esittelyvideo.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

OPPIMISTAVOITTEITA:

  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
  • Vastuunottaminen
  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kilpailutehtävä on kehitetty yhteistyössä Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa