Siirry sisältöön

Tehkää oma yrittäjyysaiheinen podcast

Virittäkää mikki ja perustakaa oma podcast (max. 15 min.), jonka aiheena on yrittäminen ja yrittäjyys. Käsitelkää aihetta jonkin teitä kiinnostavan teeman alla ja miettikää, keitä henkilöitä (esim. yrittäjiä, yritysten edustajia) voisitte kutsua podcastiin haastateltaviksi, vierailijoiksi tai yhteistyökumppaneiksi. Esimerkkejä teemoista ovat esimerkiksi nuoret yrittäjät, kiertotalousyrittäjät tai somessa toimivat yrittäjät. 

Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä.

Tehtävän teema: Yrittäjyys, liikeidea, raha

Podcastit ovat verkossa julkaistuja digitaalisia äänitallenteita, ja ne voivat olla joko faktapohjaisia tai fiktiivisiä. Monet podcastit rakentuvat haastatteluiden tai useamman henkilön väliseen keskusteluun, mutta on paljon podcasteja, jotka rakentuvat itsenäisen kertojan varaan, joka kuljettaa puheellaan podcastin jaksoa eteenpäin. 

KILPAILUTYÖ: 

Tehkää podcastistanne oppimispäiväkirja, joka palautetaan kilpailutyönä. Kertokaa siinä projektinne suunnittelusta, etenemisestä ja itsearvioikaa tekemistänne sekä linkittäkää mukaan valmiiksi saamanne podcast-jakso/jaksot. Huom. Podcast-tallenteen pituus max. 15 minuuttia

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
  • Rohkeus

Jaa sosiaalisessa mediassa