Siirry sisältöön

Meidän päivä = Yrittäjän päivä

Järjestäkää yrittäjyyspäivä tai PopUpkoulu-päivä.

Järjestäkää yrittäjyyspäivä tai PopUpkoulu-päivä.

Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä.

Tehtävän teema: Yrittäjyys ja yrittäjämäiset valmiudet

Valitkaa a– tai b-tehtävä.

a) Järjestäkää yrittäjyyspäivä: Pitchauskisa, start up -yrittäjien puheenvuoroja, rastirata, paneeli tai ammattikirjasto, josta saa ”lainata” eri ammattien edustajia kertomaan työstään? Mitä yrittäjyyspäivään voisi sisältyä? Keksikää teema ja sisällöt yrittäjyyspäivään, jonka toteutatte laitoksellanne opiskelijoille tai osana harjoittelua koululla.

b) Ideoikaa ja toteuttakaa PopUp-koulu harjoittelukoulussanne tai opiskelijoiden parissa: PopUp-koulussa on tarkoitus jakaa pajoissa oppilaiden, opettajien, vanhempien tai vaikka lähiyhteisön toimijoiden osaamista ja taitoja. PopUp-koulussa jokainen voi opettaa ja oppia! Hyödynnä maksutonta PopUp-koulun verkkotyökalua päivän toteuttamisessa. Palvelussa on tietoa ja käytännön ohjeita oppimisfestivaalin toteuttamiseksi sekä mahdollisuus suunnitella, julkaista ja ilmoittautua pajoihin.

KILPAILUTYÖ: 

Kootkaa projektistanne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, ohjelma sekä toteuttamanne päivän esittelyä. Oppimispäiväkirjan voi tehdä myös videoimalla. Vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon. 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
  • Vastuunottaminen
  • Kyky ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä

Jaa sosiaalisessa mediassa