Siirry sisältöön

Opettajalla on asiaa 

Tehkää oma podcast, joka innostaa nuoria yrittämään.

Tehkää podcast, joka innostaa oppilaita tai opiskelijoita yrittämään.

Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä. 

Tehtävän teema: Yrittäjyys

Podcastit ovat suosittuja ja keräävät eri teemojen ympärille suuren määrän kuuntelijoita. Podcastit voivat olla joko faktapohjaisia tai fiktiivisiä, ja usein ne rakentuvat haastattelujen ja monen keskustelijan välisille keskusteluille. Kuitenkin myös yksittäinen puhuja voi kantaa koko podcastin. 

Tehkää oma podcast (max. 15 min.), joka innostaa nuoria yrittämään. Ottakaa podcastissa huomioon erityisesti nuorten näkökulma. Voitte suunnitella podcastin niin, että sitä voi käyttää oppimateriaalina yrittäjyyskasvatuksessa. Huom. Podcastin pituus saa olla max. 15 minuuttia. 

Millaiset yrittämiseen ja yrittäjyyteen liittyvät teemat kiinnostaisivat nuoria vuonna 2024? Haluaisivatko nuoret kuulla yrittäjyystaidoista? Mikä yrittäjyydessä innostaa, entä pelottaa? Mistä yrittäjyys alkaa? Entä miten yrittäjät huolehtivat hyvinvoinnistaan? Millaista on vastuullinen yrittäminen?

Podcastin aiheena voi olla myös jokin muu yrittäjyyteen innostava teema. 

KILPAILUTYÖ: 

Koostakaa työskentelystänne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmis podcast. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon. 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
  • Tavoitteellisuus
  • Rohkeus

 

Jaa sosiaalisessa mediassa