Siirry sisältöön

Pelaa ja opi

Suunnitelkaa peli opetukseen.

Suunnitelkaa peli opetukseen

Työn voi tehdä yksin tai yhdessä. 

Tehtävän teema: Yrittäjyys, pelillisyys

Ideoikaa uusi peli, joka innostaa yrittäjyyteen tai yritteliäisyyteen, ja jota voi käyttää opetuksessa. Pelin teema voi liittyä esim. uusien ideoiden kehittämiseen, tulevaisuuden työelämään, kestävään tulevaisuuteen tai vaikuttamiseen.

Yritys Hyvä -kilpailussa yrittäjyys ja yritteliäisyys nähdään seuraavasti:

  • ”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurillista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.
  • ”Yritteliäisyys on uutta luovaa, aloitteellista, sitoutunutta, sinnikästä ja tavoitteellista toimintaa.”

Suunnittelemanne peli voi olla esimerkiksi mobiilipeli, lautapeli, ulkopeli, pakohuone tai vaikka toiminnallinen koulu-/kaupunkisuunnistus, jossa siirrytään rastilta toiselle erilaisia tehtäviä suorittaen.

Muistakaa pohtia:

  • Minkä ikäisille peli on tarkoitettu? Ketkä ovat pelin kohderyhmä? Peli voi olla myös ikärajaton ja sopia kaikille.
  • Mitä tietoja ja osaamista haluat, että peli opettaa? Miten peli kannustaa yrittäjyyteen tai yritteliäisyyteen?
  • Teetkö pelistäsi valmiin tuotteen vai vain prototyypin, josta keräät palautetta potentiaalisilta pelaajilta?

KILPAILUTYÖ: 

Koostakaa pelin tekemisestä oppimispäiväkirja, joka palautetaan kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, piirroksia, videoita ja valmis peli. Vinkkejä oppimispäiväkirjan ja videon tekoon.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
  • Luovuus
  • Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Jaa sosiaalisessa mediassa