Siirry sisältöön

Yrittävän koulun kulttuuri  

Kehittäkää koulun työelämälähtöistä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Kehittäkää koulun työelämälähtöistä ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä.

Tehtävän teema: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri

Luokaa toteutussuunnitelma siitä, miten kouluun saadaan rakennettua työelämälähtöinen ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri. Tehkää työelämälähtöisen ja yrittäjämäisen koulun toimintasuunnitelma, vuosikello, strategia tai esimerkiksi lukuvuosisuunnitelma. Valitkaa itse, miten lähtisitte jalkauttamaan toimintaa koulussa. Voitte tehdä suunnitelman kuvitteelliselle koululle tai esimerkiksi harjoittelukoululle.

Miten oppilaille tai opiskelijoille saadaan luotua koulussa ehjä yrittäjyyttä ja työelämätaitoja tukeva koulupolku? Pohdi, mitä tavoitteita ja rakenteita koululla tulisi olla? Entä millainen toiminta lukuvuoden aikana tukisi tavoitteita? Entä mitä työkaluja tai verkostoja koulu tarvitsee? Miten toimintaa ja sen tavoitteellisuutta arvioidaan? 

KILPAILUTYÖ: 

Kootkaa suunnitelmastanne oppimispäiväkirja, joka toimii kilpailutyönä. Oppimispäiväkirjassa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan ryhmän työskentelyä ja mitä on opittu. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: ideoita, luonnoksia ja valmis suunnitelma. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekoon. 

OPPIMISTAVOITTEITA: 

  • Aloitteellisuus
  • Tavoitteellisuus
  • Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa