Siirry sisältöön

Tuumasta toimeen

Tehkää yrittämisen teemaan liittyvä projekti.

Tehkää yrittämisen teemaan liittyvä projekti

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja.

Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen yrittämisen teemaan liittyvä projekti, jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yhteinen projekti voi olla esimerkiksi yrittämisestä kertova dokumentti tai näytelmä, harjoitusyritystoimintaa tai teemapäivä. Voitte myös pyytää koulun ulkopuolisen kumppanin yhteistyöhön. Kumppani voi olla esimerkiksi yritys tai järjestö.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion tekoon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Lue lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2, ryhmätyö: Tuumasta toimeen).

Jaa sosiaalisessa mediassa