Siirry sisältöön

Vahvuudet esiin

Työskennelkää vahvuuksien parissa.

Työskennelkää vahvuuksien parissa

Työskennelkää vahvuuksien tunnistamisen ja tunnustamisen parissa. Opetelkaa tunnistamaan omia vahvuuksianne, taitojanne ja löytäkää mielenkiinnon kohteenne. Käyttäkää ja kehittäkää vahvuuksianne. Tunnistakaa toistenne vahvuuksia, sanoittakaa toistenne hyviä puolia ja kannustakaa toisianne. Käyttäkää sitten vahvuuksianne yhteiseen hyvään. Mitä se olisi?

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja oppimista. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, valokuvia, haastatteluja, tms. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2, ryhmätyö: Vahvuudet esiin).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Aineistoja luonteenvahvuuksiin:

Jaa sosiaalisessa mediassa