Siirry sisältöön

Tulevaisuuden kaupunki

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne.

Rakentakaa oma tulevaisuuden kaupunkinne

Suunnitelkaa ja rakentakaa tulevaisuuden kaupunki, jossa on erilaisia ammatteja ja työpaikkoja. Kaupungin rakentamiseen voi käyttää esimerkiksi kierrätysmateriaaleja, kuten pahvilaatikoita, nappeja ja kankaita tai valmiiksi löytyviä kalusteita. Voitte lähettää yhdessä luokkanne oppilaiden koteihin kirjeen, jossa kerrotte projektista ja pyydätte sopivia materiaaleja jokaisen luokkalaisenne kotoa. Voitte myös käydä yhdessä vierailulla lähialueen yrityksissä ja kysellä niistä materiaaleja rakentamiseen.

Koska kyseessä on tulevaisuuden kaupunki, käyttäkää ammattien ja yritysten ideoinnissa luovuutta ja antakaa mielikuvituksenne lentää vapaasti. Kun kaupunki on valmis, viettäkää tunti tai vaikka kokonainen päivä omassa kaupungissanne. Mitä siellä tapahtuu ja millaisia taitoja eri ammateissa tarvitaan?

Kootkaa suunnittelusta, rakentamisesta ja valmiista kaupungistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan tekemisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, piirroksia ja valokuvia valmiista kaupungistanne sekä esittelyteksti kaupungissa sijaitsevista ammateista ja työpaikoista sekä kuinka tuntinne tai päivänne siellä sujui. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 2, ryhmätyö: Tulevaisuuden kaupunki).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Työskentelyn voi aloittaa pohtimalla, millaisia ammatteja tiedätte etukäteen. Tiedättekö, mitä vanhempanne tekevät työkseen? Entä onko ryhmänne jäsenillä omaa unelma-ammattia? Voitte tutustua Into – yrittäjyyteen! -tehtäväkirjan kuvaan, jossa ihmiset ovat työn touhussa. Voitte lisäksi etsiä itsekin erilaisissa ammateissa työskentelevien ihmisten kuvia, esimerkiksi sanomalehdistä tai voitte lähteä tutustumiskävelylle koulun lähiympäristöön ja havainnoida millaisia yrityksiä ja ammatteja sieltä löytyy.

Kaupungin voi rakentaa joko niin suureksi, että voitte itse toimia sen asukkaina ja työskennellä siellä tai pienemmässä mittakaavassa, pienoiskaupungiksi, johon ryhmänne jäsenet pääsevät leikkimään ja oppimaan, esimerkiksi Lego-hahmojen avulla.

Työn voi linkittää myös Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmaan Mitä ihmiset tekevät? tai ohjelman materiaaleja voi hyödyntää työskentelyssä. Maksuton ohjelma kannustaa lapsia tutustumaan niin oman lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon kuin talouden kiertokulkuun. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toimimaan yhteistyössä muiden oppilaiden sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa