Siirry sisältöön

Muotoiluhaaste

Keksikää tuote, palvelu tai sovellus.

Keksikää tuote, sovellus tai palvelu 

Sukeltakaa muotoilun maailmaan! Suunnitelkaa kekseliäs, käyttökelpoinen ja tarpeellinen tuote, palvelu tai sovellus. Seuratkaa ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että juuri teidän tuotteenne on hienoin ja mahtavin. Mihin ongelmaan tuotteenne on ratkaisu? Kenelle se on suunnattu? Paljonko se voisi maksaa?

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaisia tutkimuksia, kyselyjä, mittaamista, vierailuja, rakentamista ja muuta toimintaa. Tärkeintä on, että kaikki osallistuvat, kokeilevat, yrittävät sekä oppivat että opettavat toinen toisiaan. Halutessanne voitte tehdä tuotteellenne myös mainoksen, jossa kerrotte, miksi juuri se esine on kaikista paras ja miksi kaikkien pitäisi se hankkia.

Kootkaa työskentelystänne ja tuotteestanne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä sekä itsearviontia. Vinkkejä portfolion tekoon. Jos teette videon, lukekaa lisää videosta kilpailutyönä.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3, ryhmätyö: Muotoiluhaaste).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Hyödyntäkää ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Toimintaideoita saatte Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) -kirjasta ja muotoilupakki.fi-sivustolta. Kirjan voi myös tilata painettuna Opinkirjosta.

  1. Ongelma – etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. (s. 26-30)
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. (s. 32-37)
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. (s. 40-45)
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen idoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. (s. 46-49)
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. (s. 50-52)
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. (s. 54-57)
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! (s. 58-61)
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! (s. 62-64)
  9. Osallistava arvionti (s. 65-68)

Lisäkirjallisuutta tueksi:

Jaa sosiaalisessa mediassa