Siirry sisältöön

Pitchatkaa!

Pitchatkaa liikeideaanne.

Pitchatkaa liikeideaanne

Pitchatkaa tuotetta, palvelua, sovellusta tai liikeideaanne! Tehkää tiivis ja myyvä (max 5 min) videoesitys sen pääkohdista. Esityksen ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne.

Voitte pitchata mitä tahansa liikeideaanne tai jos olette käyneet Yrityskylä-vierailulla, pitäkää myyntipuhe tiimisi Yrityskylässä tekemän liiketoimintasuunnitelman pohjalta.

Ottakaa huomioon myyntipuheessa seuraavat asiat:

  • Muistakaa esitellä itsenne ja yrityksenne.
  • Pitäkää mielessä, kenelle myyntipuhe on suunnattu.
  • Keksikää keino, jolla herätätte kohderyhmän mielenkiinnon heti myyntipuheen alussa.
  • Tuokaa esiin yrityksenne ja tuotteenne vahvuuksia ja antakaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten erotutte kilpailijoistanne.

Kerätkää ensin ajatuksenne ja ideanne paperille. Kuvatkaa myyntipuhe esimerkiksi kännykällä tai kameralla.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista ja valmiita töitä.  Vinkkejä portfolion tekoon.

Ääni- ja videotallenteiden suositeltu pituus on enintään 5 minuuttia. Lue lisää videosta kilpailutyönä. Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 3, ryhmätyö: Pitchatkaa!).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Yhteistyö: Yrityskylä

Jaa sosiaalisessa mediassa