Siirry sisältöön

Yhdessä hyvää

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti.

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille ja jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tutustukaa ainakin seuraaviin hyväntekeväisyysprojekteihin:

Voitte ottaa selvää myös muista yksittäisten henkilöiden ideoimista hankkeista. Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus.

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä sekä arvioidaan onnistumista. Valmistelkaa myös budjetti oletetuista kuluista ja tuotoista projektissa. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 3, ryhmätyö: Yhdessä hyvää).

Jaa sosiaalisessa mediassa