Siirry sisältöön

Muotoiluhaaste

Muotoilkaa hyvän mielen tuote.

Muotoilkaa hyvän mielen tuote

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä.

Suunnittele peli, leikki tai tuote, joka tuo hyvää mieltä päiväkoti- tai kouluyhteisöön. Voit suunnitella tuotteen esimerkiksi omalle päiväkotiryhmälle tai luokalle, tietylle kaverille, aikuiselle tai vaikka päiväkodin tai koulun keittiötyöntekijälle. Sisällytä suunnitelmaan tieto siitä, kenelle tuote on suunnattu.

Empatia on muotoilun tärkein työkalu. Tiedätkö, mitä on empatia? Keskustele siitä aikuisen kanssa. Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoin ja mieti hetki näkemääsi. Minkälainen suunnitteluratkaisu toisi iloa päiväkoti- tai koulupäivään?

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaisia havainnointia, kyselyjä, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa. Tärkeintä on, että kaikki osallistuvat, kokeilevat, yrittävät sekä oppivat että opettavat toinen toisiaan.

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio tai video (max 5min), joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne/päiväkotinne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 1, ryhmätyö: Muotoiluhaaste).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Hyödyntäkää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Vinkkejä saatte Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf) -kirjoista sekä Muotoilupakki-sivustolta.

  1. Ongelma – etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena.
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan.
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri.
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen idoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon.
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti.
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä.
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa!
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan!
  9. Osallistava arvionti

Jaa sosiaalisessa mediassa