Siirry sisältöön

Tehkää hyväntekeväisyystempaus.

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille, ja jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi. Kenelle haluaisitte tehdä hyvää? Tekisittekö hyväntekeväisyystempauksen koulussanne vai koulun ulkopuolella? Mitä osaisitte tehdä? Pyydättekö mukaan yhteistyöhön toisia luokkia, vanhempia tai koulun yhteistyökumppaneita?

Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus. Liittäkää työhönne myös laskelmat kuluista. Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa  kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Valmistelkaa projektillenne myös budjettisuunnitelma. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 1, ryhmätyö: Yhdessä hyvää).

Jaa sosiaalisessa mediassa