Siirry sisältöön

Yks, kaks, tekemään

Kehittäkää tehtäväpaketti oppilaille yrittäjyyskasvatukseen.

Kehittäkää yrittäjyyskasvatukseen tehtäviä oppilaille

Kehittäkää tehtäväpaketti oppilaille yrittäjyyskasvatukseen tai uusia kilpailutehtäviä Yritys Hyvä -kilpailun sarjoihin 1-4. Yritys Hyvässä yrittäjyys nähdään seuraavasti:

”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.”

Tehtäviä tulee ohjata opetussuunnitelmien perusteet, yrittäjyyskasvatuksen strategia ja niiden tulee innostaa oppilaita ja opettajia.

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä sekä itsearviointia. Vinkkejä portfolion tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja O: Yks, kaks tekemään!).

VINKKEJÄ:

Virittäytykää tutustumalla alakoulujen yhteiskuntaoppiin tehtyä tehtäväpakettia Yks, kaks toimimaan! Työkaluja yhteiskunnalllisten teemojen opettamiseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa