Siirry sisältöön

Muotoiluhaaste

Keksikää uusi tuote, palvelu tai sovellus.

Keksikää tuote, palvelu tai sovellus

Sukeltakaa muotoilun maailmaan! Suunnitelkaa kekseliäs, käyttökelpoinen ja tarpeellinen tuote, palvelu tai sovellus. Seuratkaa ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että juuri teidän tuotteenne on hienoin ja mahtavin. Mihin ongelmaan tuotteenne on ratkaisu? Kenelle se on suunnattu? Paljonko se voisi maksaa?

Tuote, palvelu tai sovellus voi liittyä opettamiseen, opettajan työhön tai ihan muille aloille.

Kootkaa työskentelystänne ja tuotteestanne yhteinen portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, koulunne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (Sarja 4, ryhmätyö: Muotoiluhaaste).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Hyödyntäkää ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Vinkkejä saatte Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) -kirjasta ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen sekä www.muotoilupakki.fi -sivustolta.

  1. Ongelma – etsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. (s. 26-30)
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. (s. 32-37)
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. (s. 40-45)
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen idoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. (s. 46-49)
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. (s. 50-52)
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. (s. 54-57)
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! (s. 58-61)
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! (s. 62-64)
  9. Osallistava arvionti (s. 65-68)

Jaa sosiaalisessa mediassa