Siirry sisältöön

Mission possible

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan.

Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan

Millä tavoin yhteisöllisyyttä voisi lisätä? Miten päihteiden vähentämiseen voisi innostaa? Miten koulunne ilmapiiriä voisi parantaa? Olisiko koulun viihtyisyyteen mahdollisuus vaikuttaa? Onko koulussa tarjolla vegaaniruokaa? Miten opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi?

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin.

Pohtikaa yhdessä, mihin haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan. Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, ryhmätyö: Mission possible).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Vaikuttamistyöhön voi kutsua mukaan yhteistyötahoja, esimerkiksi, järjestöjä tai paikallisia yrityksiä.

Opettaja voi myös tutustua Maailmanpaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista -oppaaseen ja Oma oppilaskunta -sivustoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa