Siirry sisältöön

Visiosta yritykseksi

Tehkää liiketoimintasuunnitelma.

Tehkää liiketoimintasuunnitelma

Tehkää liiketoimintasuunnitelma ideoimallenne yritykselle. Kuvatkaa mahdollisen yrityksenne kaupallista toimintaa. Kiteyttäkää yrityksen koko liiketoiminta ja jäsentäkää ja selventäkää yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Tehkää laskelmat investointikustannuksista ja yrityksen juoksevista kuluista, joita yritystoiminnan käynnistäminen edellyttää sekä kannattavuuslaskelmat.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista, valokuvia ja vaikkapa haastatteluja ohjaajilta, osallistujilta ja opettajilta. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Muistakaa laittaa työhönne nimenne, oppilaitoksenne nimi sekä kilpailusarja ja tehtävän nimi (sarja 4, ryhmätyö: Visiosta yritykseksi).

VINKKEJÄ TEKEMISEEN

Liiketoimintasuunnitelman laatimista varten on olemassa sähköisiä suunnittelupohjia työn tueksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa