Siirry sisältöön

Meidän matkakassa

Kerätkää rahaa luokkaretkeä varten.

Kerätkää rahaa luokkaretkeä varten

Pohtikaa yhdessä, minkälaista varainkeruuta voisitte tehdä luokkaretkeä varten. Miten voisitte hyödyntää luokkalaistenne erilaisia taitoja ja vahvuuksia ja saada tarvittavan rahasumman kokoon? Olkaa luovia ja käyttäkää mielikuvitustanne. Toteuttakaa parhaat ideanne, ponnistelkaa yhdessä tavoitettanne kohti ja tehkää tavoitteellista varainkeruuta.

Halutessanne voitte kerätä rahaa luokkaretken sijaan myös yhteistä ryhmäytymispäivää varten, jolloin voitte esimerkiksi käydä yhdessä pizzalla ja suunnitella muuta kivaa yhteistä tekemistä.

Laskekaa luokkaretkellenne yhdessä budjetti ja seuratkaa, kuinka varankeruu edistyy. Voitte hyödyntää eri oppiaineiden tunteja varainkeruun suunnittelussa ja tekemisessä.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan tehtyä työtä ja oppimista. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, valokuvia, videoita tms. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa