Siirry sisältöön

Yhdessä hyvää

Tehkää hyväntekeväisyystempaus.

Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti

Tutustukaa Yritys Hyvän voittajajulkaisun hyväntekeväisyystempauksiin Naantalin teknologialainaamo ja Lauletaan kaivo Intiaan  

Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan monenlaisia projekteja. Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa hyvää toisille, ja jossa yhdistyvät ryhmänne jäsenten erilaiset osaamiset yhdeksi kokonaisuudeksi. Kenelle haluaisitte tehdä hyvää? Tekisittekö hyväntekeväisyystempauksen koulussanne vai koulun ulkopuolella? Mitä osaisitte tehdä? Pyydättekö mukaan yhteistyöhön toisia luokkia, vanhempia tai koulun yhteistyökumppaneita? 

Ideoikaa ja toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä oma tempaus. Liittäkää työhönne myös laskelmat kuluista. Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Valmistelkaa projektillenne myös budjettisuunnitelma. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

Jaa sosiaalisessa mediassa