Siirry sisältöön

Hyvä minä, hyvä me!

Asettakaa tavoite ja tehkää motivointivideo, joka auttaa tavoitteen saavuttamisessa.

Asettakaa tavoite ja tehkää motivointivideo

Pohtikaa yhdessä, minkälaisia vahvuuksia ja taitoja teillä on jo. Entä mitä haluaisitte vielä oppia?

Asettakaa yhteinen tavoite, sopikaa mihin mennessä tavoitteen tulisi olla saavutettuna ja lähtekää toteuttamaan tavoitettanne.

Tavoitteen saavuttamiseen voi haastaa myös koko päiväkodin, koulun tai vaikka vanhemmat. Tavoite voi liittyy muun muassa oppimiseen, hyvinvointiin, kestävään kehitykseen tai yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Suunnitelkaa yhdessä oma kannustuslause ja tehkää siitä motivointivideo, joka auttaa sinnikkyydessä ja tsemppaa teitä eteenpäin. Seuratkaa, kuinka tavoitteen saavuttaminen onnistuu. Minkälaisia onnistumisia teillä oli, mikä oli hankalaa ja miten selvisitte vaikeuksista? Minkälaista tukea saitte toisiltanne ja mitä opitte ryhmänä ja yksilöllisesti?

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia, videoita ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa