Siirry sisältöön

Leikki on lapsen työtä

Pitäkää yhteisöllinen leikkipäivä.

Pitäkää yhteisöllinen leikkipäivä

Pohtikaa yhdessä, minkälaisia leikkejä ja pelejä tiedätte. Minkälaisia taitoja ja vahvuuksia ne vaativat ja opettavat?

Järjestäkää leikkitempaus, jonka pääteemana on yhteisöllisyys, yhteistyötaidot ja vuorovaikutus. Leikkitempaukseen kuuluu tapahtuman suunnittelu, toteutus ja raportointi portfolioon.

Vinkkejä ja ohjeita päivän järjestämiseen voitte katsoa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leikkipäivä-sivulta.

Kootkaa yhteisöllisestä leikkipäivästänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, valokuvia ja videoita leikkipäivästänne, lasten itsearviointeja tms. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa