Siirry sisältöön

Nyt tapahtuu!

Vaikuttakaa yhdessä tärkeänä pitämäänne asiaan.

Vaikuttakaa yhdessä tärkeänä pitämäänne asiaan

Työn voi tehdä yksin tai ryhmässä.

Miten päiväkodin pihaa saisi mukavammaksi? Onko koulun pihalla tarpeeksi tekemistä? Miten lemppariruokia saisi ruokalistalle? Voisitteko kerätä yhteen vanhat tarpeettomat lelunne ja myydä ne yhteisen hyväntekeväisyyskohteen hyväksi tai voisitteko ilahduttaa naapurustoanne siistimällä lähiympäristöä?  

Tutustukaa Helsingin Sanomien uutisiin Ekoröllit -oppilasryhmästä, joka haluaa tehdä koulustaan ympäristöystävällisemmän sekä päiväkotilasten ympäristönsuojeluprojektista: 

Vaikuttaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin asioihin. Pohtikaa yhdessä lasten kanssa, mihin he haluaisivat vaikuttaa ja ryhtykää toimintaan. Pyytäkää halutessanne mukaan yhteistyöhön toisia luokkia, vanhempia tai päiväkodin/koulun yhteistyökumppaneita.  

Voitte itse valita vapaasti vaikuttamiskohteen lisäksi tavan, jolla haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan. 

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Jos vaikuttamiseen osallistuvat lapset eivät osaa vielä kirjoittaa itsenäisesti tekstejä, niin opettaja/ohjaaja voi esimerkiksi saduttamalla kirjoittaa heidän ajatuksia ja näkemyksiä projektin etenemisestä ja onnistumisesta. Lisäksi lapset voivat ilmaista itseään erilaisilla miellekartoilla, piirustuksilla ja ottamalla valokuvia sekä videoimalla. 

Inspiraatioksi voi katsoa myös Lapsiasiavaltuutetun videon Kuunnellaan heitä, joita päätöksemme koskevat. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa