Siirry sisältöön

Kansanedustajan saappaissa

Järjestäkää valiokuntasimulaatio yrittäjyydestä.

Valiokuntasimulaatio yrittäjyydestä

Valiokuntasimulaatio on toiminnallinen, oppilaita osallistava ja oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli, jossa oppilaat harjoittelevat ”kansanedustajana”

toimimista. Simulaatio noudattaa löyhästi eduskunnan toimintaa valiokuntatyöskentelyineen ja täysistuntoineen. Tutustu valiokuntasimulaatioon tarkemmin.

Järjestäkää valiokuntasimulaatio joko oppilaille tai muille opeopiskelijoille. Yhden valiokunnan aiheena tulisi olla nuorten yrittäjyys, mutta halutessa myös muut valiokunnat voivat käsitellä yrittäjyyteen ja työn tekemiseen liittyviä aiheita esimerkiksi ilmastonäkökulmasta, kouluopetuksen ja jatkokoulutuksen kautta.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, toteuttamista, valokuvia, videoita tms. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa