Siirry sisältöön

Muotoiluhaaste

Muotoile uusi tuote tai palvelu koulumaailmaan. 

Muotoile tuote tai palvelu koulumaailmaan

Sukella muotoilun maailmaan!  Suunnittele kekseliäs, käyttökelpoinen ja tarpeellinen tuote, sovellus tai palvelu koulumaailmaan.  Seuraa ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että juuri sinun tuotteesi on hienoin ja mahtavin. Mihin ongelmaan tuotteesi on ratkaisu? Kenelle se on suunnattu? Paljonko se voisi maksaa?  

Muotoilu ei ole vain esineiden valmistusta, vaan ajattelua ja uusien ideoiden kehittämistä. Kun tutkitaan muotoilua, kerrytetään ymmärrystä maailmasta. Muotoiluun tarttuminen on kysymysten kysymistä ja uteliasta suhtautumista ympäristömme mahdollisuuksiin. 

Empatia on muotoilun tärkein työkalu. Muotoilijat saattavat käyttää pitkän ajan, jotta he saavat mahdollisimman tarkan käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tarkkaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi. Minkälainen suunnitteluratkaisu helpottaisi valitsemasi kohderyhmän arkea? 

Tuote, palvelu tai sovellus voi liittyä opettamiseen tai opettajan työhön. Huomioi sen suunnittelussa tulevaisuuden oppiminen, mm. joustavuus ja uudet ratkaisut, etäopetus, eriyttäminen, yhteisopettajuus, käytännön muuttuvat tilanteen.  

Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaista havainnointia, kyselyjä, kirjallisuuteen tutustumista, ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa. Pohdi tuotteen vastuullisuutta, liikeideaa ja mainostamista käyttäjille. 

Kokoa työskentelystäsi ja tuotteestasi portfolio eli näytekansio, joka toimii kilpailutyönä. Portfoliossa kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun sekä arvioidaan omaa työskentelyä. Siihen kootaan työn toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnoksia, kuvia ja piirroksia prototyypistä, käyttäjäkyselyitä, mainoksia ja valmiita töitä. Vinkkejä portfolion ja videon tekoon. 

 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN 

Hyödyntäkää ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia, joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. Toimintaideoita saatte Matka tuotemuotoiluun – opas opettajille -kirjasta ja muotoilupakki.fi-sivustolta. Kirjan voi myös tilata painettuna Opinkirjosta. 

  1. Ongelmaetsitään ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan selvää. Tutkitaan aistit avoimena. (s. 39-45) 
  2. Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan. (s. 46-50) 
  3. Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri. (s. 50-54) 
  4. Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon. (s. 55-56) 
  5. Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma toimii käytännössä. Rakennetaan testirata uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata helposti ja nopeasti. (s. 57-59) 
  6. Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan yhdessä, miten palvelu toimii. Ratkaisu on jo lähellä. (s. 59-60) 
  7. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa! (s. 60-61) 
  8. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! (s. 62-64) 
  9. Osallistava arviointi (s. 65-68) 

Lisämateriaalina voitte hyödyntää kirjojaMatka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (pdf) ja Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf).  

Jaa sosiaalisessa mediassa